Fujitivas_83 "A solitary reign "

Un reino solitario,
un reino solitario,
un reino solitario,
un reino solitario…